הסעות טיולית

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
הסעה בטיולית היא הסעה מיוחדת הזמינה אך ורק לרשות המזמינים תמורת תשלום מוסכם מראש בין הצדדים. טיולית היא רכב השוקל מעל 4 טון וקיבל היתר להסעת נוסעים בשכר

הסעות טיולית סיור - שירותי הסעות לכולם

הסעה מהי? הסעת נוסעים בשכר (בתשלום) במיניבוס, ברכב סיור, באוטובוס, או ברכב מדברי.

הסעה מיוחדת מהי? הסעה שבה מיניבוס או אוטובוס זמינים לרשות המזמינים תמורת תשלום.

טיולית היא רכב השוקל מעל 4 טון וקיבל היתר להסעת נוסעים בשכר.

חברת הסעות (משרד הסעות) – חברה או תאגיד המעניק שירותי הסעה מיוחדת, או הסעת סיור.

סיור (טיול מודרך) – כל סיור או טיול של נוסעים בשכר ע”י מורה דרך שניתן לו רישיון על פי התקנות – שרותי תיירות או מורי דרך.

רכב מדברי – רכב מנועי בעל הנעלה כפולה (4*4), ויש בו הילוך כוח למאמצים מוגברים בטיולי שטח.

רכב סיור – רכב ציבורי המיועד להסיע עד 7 נוסעים מלבד הנהג וצויין ברישיון הרכב כרכב סיור.

חובת רישיון עיסוק – לא יעסוק אדם בהסעה מיוחדת אלא אם נתן לו המפקח רישיון סיור לחברת הסעות בהתאם לתקנות התעבורה.

רישיון להסעת סיור – ראשי אדם להסיע הסעת סיור אם נתן לו המפקח רישיון הסעות לגבי הרכב.

הסעה ברכב מדברי - תנאי רישיון הסעות סיור

הפעלת הסעות סיור ברכב מדברי על פי התקנות:

1. חייב ברישיון חברת הסעות
2. לרשות החברה לפחות 4 רכבים העומדים בתנאים וניתן להם רישיון של הסעות סיור, והם רשומים על שם החברה או על שם מורה דרך מוסמך המועסק אצלו.
3. רכב מדברי יסומן בסימנים ושילוט על פי הכללים שקבע משרד התחבורה ברישיון.
4. משרד התחבורה רשאי להגביל את פעילותו של רכב מדברי לאזורים או למקומות מסוימים שיקבעו ברישיון.

סימון רכבים להסעות סיור:

ברכבי הסעות סיור יסומנו לוחיות הזיהוי הקדמית והאחורית של הרכב במסגרת ורוחבה יהיה 30 מ”מ,

3 פסים יסומנו בחלק העליון והתחתון צבועים בצבע תכלת ואורכם יהיה 70 מ”מ כל אחד, וביניהם 2 פסים לבנים שאורכם 70 מ”מ כל אחד.

בשני צדדי לוחית הרישיון יסומן פס תכלת 1 שאורכו 70 מ”מ.

בחלק העליון והתחתון השטח בין הפסים הצדדיים יהיה צבוע בצבע לבן.

סמל יופיע על 2 הדלתות הקדמיות של הרכב במרכזן, בצבע או במדבקה – *תמונה של רכב אשכול.*

סמל רכב אשכול גודלו יהיה 20 ס”מ ורוחבו 50 ס”מ. רקע הסמל יהיה אדום, במידה ובצבע הרכב אדום, יסומן בשוליים קו לבן ברוחב 10 מ”מ.

על השמשה הקדמית של הרכב בצידה העליון תודבק תווית ברוחב 5 ס”מ ובאורך 10 ס”מ, שיצויין בה שם בעל הרשיון.

בקשה לרישיון להסעת סיור באוטובוס

בקשה תוגש למשרד התחבורה מאת תאגיד או חברה שהם סוכנות נסיעות בעלת רישיון הניתן להם על פי תקנות סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים.

עיסוק בהסעת סיור באוטובוס יפעל בהתאם לתנאי הרישיון:

1. ניתן רישיון לחברת הסעות לפי פרק ב’.
2. לרשות החברה 5 אוטובוסים לפחות שלגביהם ניתן רישיון להסעת סיור וסך כל מקומות הישיבה בהם לא יפחת מ-180 וגיל הרכב לא עלה על 6 שנים משנת ייצורו.

דרכי הגעה לנתב"ג

שירות הסעה בנתב”ג 

שירות הסעה פנימי בחינם של רשות שדות התעופה – הרשות מפעילה בנתב”ג שאטל הסעה פנימי, בחינם.

הנוסעים נעזרים בשירות האוטובוס הפנימי על מנת להגיע ממקום למקום בתוך שטח נמל התעופה בן גוריון.

השירות פועל באמצעות אוטובוסים מונגשים ומרווחים להסעת נוסעים נכים או מוגבלים בניידות לפי תקנות משרד התחבורה.

2 מסלולי נסיעה לשירותכם:

1. אוטובוס שאטל בין טרמינל 1 לטרמינל 3: מסלול השאטל יוצא על פי זמנים המופיעים באתר רשות שדות התעופה, אך מכיוון ששעות היציאה אינן קבועות ועשויות להשתנות.

מומלץ להתעדכן בשעות הפעילות באתר רשות שדות התעופה לפני שאתם מגיעים לנתב”ג.
כמו כן, שאטל בין טרמינל 3 לטרמינל 1 פועל במתכונת כמעט זהה.

תחנות ומיקומים בנתב”ג:
תחנת ההסעה של השאטל ממוקמת בקומת הקרקע G בטרמינל 3 ביציאה משער 1, והיא תסיע אתכם לטרמינל 1. בחזית טרמינל 1 קרוב לשער 4, תמצאו שאטל בכיוון ההפוך כדי להגיע מטרמינל 1 לטרמינל 3.

שאטל – שעות פעילות: (על פי אתר רשות שדות התעופה)
ימים ראשון עד חמישי בין השעות 5:00-20:30*
בימי שישי החל מ8 בבוקר ועד השעה 17:00*
בימי שבת בין השעות 15:00-23:00*
*ט.ל.ח – זמנים משוערים השימוש במידע באחריותכם בלבד. את השעות העדכניות תוכלו למצוא באתר רשות שדות התעופה.

הסעות פרטיות לכל חלקי הארץ

הזמינו מראש מיניבוס מנתב”ג לביתכם – בטרמינל 3 או 1 תמצאו את חברת הסעות טיולית.

טרמינל 3 – החברה ממוקמת בקומת הקרקע, ובטרמינל 1 קרוב לאולם מקבלי הפנים.

פועלת וזמינה לשירותכם 24 שעות ביממה, התשלום עבור הנסיעות מתבצע במזומן או באשראי. מומלץ להזמין הסעה מנתב”ג מראש כך תוכלו לקבל מחיר מוזל.

חברות היסעים נוספות הנמצאות בנתב”ג

https://bengurion-taxi.co.il

בקשה לרישיון או לחידושו תוגש למשרד התחבורה

רשאי אדם להסיע הסעה מיוחדת ברכב אם ניתן לו ע”י המפקח רישיון להסעה מיוחדת, ובהתאם לתנאים.

בקשה לרישיון או לחידושו תוגש למשרד התחבורה בטופס שניתן להשיגו במשרדי המפקח.

מבקש הרישיון יענה תשובות נכונות על כל שאלה שבטופס.

משרד התחבורה רשאי לתת, לסרב, או להתנות רישיון.

משרד התחבורה יכול בין היתר לקבוע ברישיון תנאים מסוימים:

– סוג כלי הרכב שיופעלו בהסעת סיור,
– מספר המושבים שיותקנו ברכב
– שנת הייצור ומספר השנים המקסימלי שבו יופעל רכב הסעות
– אחריות בעל רישיון לגבי הנוסעים, החפצים והמטען של הנוסעים

החזקת רישיון רכב והצגתו: רישיון להסעות מיוחדות במיניבוס, טיולית, אוטובוס, או רכב מדברי, יוצמד לרישיון הרכב כדי שיהיה ניתן להציגו בכל עת לשוטר או למפקח.

חברת הסעות (משרד הסעות)

עיסוק בהסעות:
משרד הסעות יפעל על פי רשיון מאת משרד התחבורה ובהתאם לתנאי הרשיון.

תנאים לקבלת רישיון למשרד הסעות

ברישיון למשרד הסעות יוצג סוג ההסעה שלגביו ניתן הרישיון.

מבקשים רישיון למשרד להסעות יוכיחו למפקח את כל אלה:
1. הם תאגיד הרשום בישראל
2. לרשותם משרד למתן שירותי הסעה לרכבים שבהם יבוצעו הסעות.
3. לרשות חברת ההסעות חניה המתאימה לסוגי הרכבים ולמספר הרכבים המוחזקים ע”י החברה.

4. החברה מעסיקה מנהל מקצועי מוסמך בהתאם לתקנות העומד לרשות החברה בלבד.
5. משרד להסעות העוסק בהסעת סיור יעסיק מומחה להסעת תיירים על פי התקנות – סוכנות נסיעות להסעת תיירים.

7. החברה תבטח כל רכב הנמצא ברשותה בהתאם לתקנות, כמו כן תחזיק החברה ביטוח לחפצי הנוסעים ומטענם.

קישורים שימושיים:

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – ניידות בעזרת הסעות 

פורטל הורים – הורים ומערכת החינוך – הסעות תלמידים

 

הנה כמה קישורים שימושיים: